måndag 17 maj 2010

Snörräta rader

035
Vi var på studiebesök i köksträdgården vid Läckö slott. Jag hade tänkt mig att de vi lär oss på skolan om att gräva, dra upp rader och så, det gör man bara på skolan och sedan aldrig mer. Men icke. Här gräver de efter en planka för att det ska bli så jämt och rakt grävt som möjligt, de spänner upp snören för att att plantorna ska komma i exakt raka rader. Det såg väldigt bra ut och det var inte ens öppet för besökare än! De jobbar verkligen så. Det ska jag försöka ta efter och för att citera Karl-Bertil Jonsson: “Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredställelse och är den grund varpå samhället vilar.”

Inga kommentarer: